ថ្ងៃ | ទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
 លោក កឹម សុខា បាន​ជាប់ឆ្នោត​ជា​អនុប្រធាន​ទី​១​រដ្ឋសភា ដោយ​សំឡេង​ឯកច្ឆ័ន្ទ ១១៦ សំឡេង _ លោក ងួ​ន ញ៉ិល បាន​ជាប់ឆ្នោត​ជា​អនុប្រធាន​ទី​២​រដ្ឋសភា ដោយ​សំឡេង​ឯកច្ឆ័ន្ទ ១២២ សំឡេង​។​  ||   

» ដំណឹងខ្លីៗ

ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយ ២លានដុល្លារ ដើម្បីជម្រុញលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យគ្រោះមហន្ដរាយ នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញៈ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នឹងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន ២ លានដុល្លារ ពីមូលនិធិជប៉ុនសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (JFPR) ក្រោមហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន... 
Wednesday 18 June 2014 - 3:57 pm
Copyright © 2010-2014 · The Free Press Magazine · All Rights Reserved.
-