ថ្ងៃ | ទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
 មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តី ត្រូវទទួលបានប្រាក់បំណាច់មុខងារក្នុងមួយខែៗ ៣.៦៧៥.០០០រៀល, ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ២.៨០០.០០០រៀល, ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ២.៤៥០.០០០រៀល, រដ្ឋមន្រ្តី ២.១០០.០០០រៀល, រដ្ឋលេខាធិការ ១.៧៥០.០០០រៀល និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ ១.៤០០.០០០រៀល៕​ ||​  ||   

ប្រវត្តិ​លោក ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា ប្រធាន​មូលនិធិ​កេរ្តិ៍​ដំណែល​ខ្មែរ

នាទី​ខ្សែជីវិត​ពិត​របស់​វិទ្យុ​សំឡេង​ខ្មែរ​ដើម្បី​សេរីភាព​កាល​ពី​ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ លោក យូ សារ៉ាវុឌ្ឍ សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​នាង​ឲ្យ​ស្គាល់លោក ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា ប្រធាន​មូលនិធិ​កេរ្តិ៍​ដំណែល​ខ្មែរ​។​ តើ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា យ៉ាង​ដូចម្ត៉េច​ទៅ​កាល​ពី​កុមារ​ភាព​នោះ? ​តើ​លោក​ទទួល​បាន​នូវភាព​ជោគជ័យ​ដោយ​សារ​អ្វី​​?​  សូម​ស្តាប់​នាទី​នេះ​ដូច​តទៅ៖

Play
Copyright © 2010-2014 · The Free Press Magazine · All Rights Reserved.
-