ប្រវត្តិ​លោក ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា ប្រធាន​មូលនិធិ​កេរ្តិ៍​ដំណែល​ខ្មែរ

នាទី​ខ្សែជីវិត​ពិត​របស់​វិទ្យុ​សំឡេង​ខ្មែរ​ដើម្បី​សេរីភាព​កាល​ពី​ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ លោក យូ សារ៉ាវុឌ្ឍ សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​នាង​ឲ្យ​ស្គាល់លោក ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា ប្រធាន​មូលនិធិ​កេរ្តិ៍​ដំណែល​ខ្មែរ​។​ តើ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា យ៉ាង​ដូចម្ត៉េច​ទៅ​កាល​ពី​កុមារ​ភាព​នោះ? ​តើ​លោក​ទទួល​បាន​នូវភាព​ជោគជ័យ​ដោយ​សារ​អ្វី​​?​  សូម​ស្តាប់​នាទី​នេះ​ដូច​តទៅ៖