សុខភាព ៖ តន្ត្រី​អាច​ជួយ​ដល់​អ្នកជំងឺ​

តាម​ការសិក្សា​ចុងក្រោយ​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បានបង្ហាញ​ថា ការ​ចាក់​តន្ត្រី​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​កំពុង​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ស្តាប់​វា​អាច​ជួយ​ឲ្យ​ពួកគេ​ដកដង្ហើម​កាន់តែ​ងាយស្រួល ។​

ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ការស្តាប់តន្រ្តីអាចជួយអ្នកជំងឺបាន

ក្រុម ​អ្នក​ជំនាញ​នៅ​បណ្ណាល័យ​ខូ​ក្រេ​នី​បាន​ថ្លែងថា តន្ត្រី​អាច​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ល្អ ជា​ឱសថ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​បាន​ធូរ​ស្រាកស្រាន្ត ក្នុង​អំឡុង​ពេល​អ្នកជំងឺ​ធ្ងន់​កំពុង​បញ្ចូល​ខ្យល់​ដកដង្ហើម។ អ្នកជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង ២០០ នាក់ ដែល​បាន​ស្តាប់​តន្ត្រី​អាច​កាត់បន្ថយ នូវ​អារម្មណ៍​អន្ទះអន្ទែង​សម្រួល​ចង្វាក់​ដង្ហើម និង​បេះដូង។​

ក្រុម ​វេជ្ជបណ្ឌិត​បាន​គាំទ្រ​ការចាក់​តន្ត្រីបុរាណ​បែប​បស្ចិមប្រទេស ដូចជា តន្ត្រី​ព្យា​ណូ ឬក៏​បទ​ភ្លេង​ណា​ដែល​ស្រទន់​ស្រួល​ស្តាប់ ព្រោះ​តន្ត្រី​អាចជួយ​សម្រួល​អារម្មណ៍​របស់​អ្នកជំងឺ ដែល​ស្ថិតក្នុង​សភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ។ ការ​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​តន្ត្រី​ខុស​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​រំជួលចិត្ត​អ្នកជំងឺ និង​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​បង្កើន​អារម្មណ៍​តានតឹង​កាន់តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ផង​ដែរ៕

(ប្រភព http://health.cen.com.kh)