​យឹម ​ឆៃ​លី៖ ​មុខ​របរ​កសិកម្មផ្តល់​ការ​ងារ​ជូន​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រហែល​ជាង​៧០%

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រិយឹម ឆៃលី លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី និងមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិលើកទី៧ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៧ ធ្នូ ២០១២

លោក​ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ​យឹម​ ​ឆៃ​លី​ ​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្តារ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិ​កម្ម​និង​ជន​បទ​ ​បាន​ថ្លែង​ថា​ វិស័យកសិកម្ម​បាន​ផ្តល់​ការ​ងារ​ដល់​ប្រជាជនខ្មែរ​​ច្រើន​ជាង​វិស័យ​នានា​ និង​ថា​វិស័យ​នេះ​បាន​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ផលិត​ផល​សរុប​ (Gross Domestic Product-GDP)​ប្រហែល​ជិតពាក់កណ្តាល  ។

“មុខ​របរ​ក្នុង​វិស័យ​កសិ​កម្ម​បាន​ផ្តល់​ការ​ងារ​ដល់​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ប្រមាណ​៧០​ភាគ​រយ​ ​បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​កម្លាំង​ពល​កម្ម​សរុប​ ហើយ​បាន​រួម​ចំណែក​៣៣%​ ​នៃ​ផលិត​ផល​សរុប។”

ការ​ថ្លែង​ដូច្នេះ​បាន​​​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សន្និ​សីទ​ថ្នាក់​ជាតិ​លើក​ទី៧​ ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ការ​រួម​គ្នា​ដើម្បី​អភិ​បាល​កិច្ច​ល្អ​លើ​វិស័យ​ដី​ធ្លី​ និងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា ដែលរៀបចំឡើង​ដោយ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិ​បាល​ចំនួន​​១៨​​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ថៃ​ទី​៧​ ធ្នូ​ ​នេះ ។

យោង​តាម​ប្រសាសន៍​របស់​លោក​ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​យឹម​ ឆៃ​លី​ ប្រជា​ជន​ខ្មែរ​៨០%​ កំពុង​រ​ស់​នៅ​ជន​បទ​ ​និង​អាស្រ័យ​ផលលើ​មុខ​របរ​កសិកម្ម​ ។