សេដាក​បង្រៀន​យុវជន​ឲ្យ​យល់​ដឹង​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៃ​ថ្នាំ​កសិកម្ម

ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​សប្តាហ៍​គ្មាន​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម ដែល​កំពុង​រៀបចំ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ពាស​ពេញ​ពិភព​លោក មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា សេដាក ​គ្រោង​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​មួយ​​​សម្រាប់​ក្រុម​យុវជន​ឲ្យ​យល់​ដឹង​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៃ​ថ្នាំ​កសិកម្ម។

ថ្នាំពុលដែលកសិករប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម

តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​អង្គការ​សេដាក សិក្ខាសាលា​ស្តីអំពី «ការ​ចូល​រួម​របស់​យុវជន​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សហគមន៍​ដែល​គ្មាន​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម» នឹង​​គ្រោង​​រៀបចំ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​០៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២​ស្អែក​នេះ​នៅ​ការិយាល័យ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដោយ​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​៨០​នាក់ រួម​មាន​តំណាង​យុវជន​ជន​បទ​មក​ពី​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ចំនួន​១៣ និង​និស្សិត​មក​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។

គោល​បំណង​សំខាន់​របស់​សិក្ខាសាលា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ដើម្បី​បង្ហាញ​បទ​ពិសោធន៍ និង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​របស់​យុវជន​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​ជីវភាព​កសិករ, បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​មហន្ត​រាយ នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម និង​អំពាវនាវ​ដល់​យុវជន​ជន​បទ​ចូល​រួម​អនុវត្ត និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការ​ធ្វើ​កសិកម្ម​សរីរាង្គ និង​ដើម្បី​និរន្តរភាព ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត និង​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ។

លោក យ៉ង សាំងកុមារ ប្រធាន​អង្គការ​សេដាក​បាន​និយាយ​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ប្រកាស​ថា «ឆ្លង​តាម​ការងារ​បណ្តុះ​បណ្តាល​យុវជន​របស់​អង្គការ​សេដាក​កន្លង​មក យុវជន​ជន​បទ​គឺ​ជា​ធនធាន​មនុស្ស​ដ៏​មាន​សក្តានុពល និង​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​កសិករ​អំពី​ភាព​គ្រោះ​ថ្នាក់​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ជំរុញ​កសិកម្ម​សរីរាង្គ​នៅ​តាម​សហ​គមន៍​របស់​ពួក​គេ»៕