ថ្ងៃ | ទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
 ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​បឹង​ប្រាំ​ តវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបង រឿងមានប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​តែ​គ្មាន​ដី​  ||   

កំណាព្យ «រាជការ​ផ្លែ​ល្វា»

Copyright © 2010-2014 · The Free Press Magazine · All Rights Reserved.
-