អ​គ្គិ​ស​នី​​កម្ពុ​ជា​​ថា ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​​ចរន្ដ​​សម្រាប់ ​ភ្នំ​ពេញ ​មិន​​រអាក់​រអួល​​ទៀត​​ទេ​

បន្ទាប់ពី​មានការ​រអាក់រអួល​ច្រើន​ខែ ចំពោះ​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី ក្រុមហ៊ុន​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​បានប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៧ មិថុនា នេះ​ថា ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​តទៅ សម្រាប់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នឹងមាន​ថាមពល​អគ្គិសនី​ប្រើប្រាស​គ្រប់គ្រាន់​វិញ​ហើយ ដោយ​មិន​រអាក់រអួល​ទៀត​ទេ ។

​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​បានលើកឡើង​នៅក្នុង​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ខ្លួន​ដូច្នេះ​ថា ៖