ថ្ងៃ | ទស្សនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ
 រដ្ឋសភា បើកសម័យប្រជុំ ជ្រើសតាំង​ក្បាលម៉ាស៊ីន​ដឹកនាំ​រដ្ឋសភាថ្មី នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៦​ ខែសីហា__អ្នករាយការណ៍​ពិសេស UN លោក Surya P. Subedi ថា កម្ពុជា ស្ថិត​នៅ​ផ្លូវបំបែក​៕​  ||   

ទាក់ទងមកយើង

Address : Tordenskjoldsgate 67, 4614 Kristiansand, Norway.
Telephone : +4746367549 ,
E-mail : info@fpmonline.net

Copyright © 2010-2014 · The Free Press Magazine · All Rights Reserved.
-